Eksamens- og præstationsangst

Bag enhver handling ligger der en tanke.

Det er ikke situationerne i sig selv, der er afgørende for vores reaktioner. Det er snarere vores fortolkning af situationerne, der er afgørende for reaktionerne. Ved at arbejde med den måde, vi fortolker en situation på, kan vi derfor ændre vores reaktionsmønstre.

Eksamens- og præstationsangst er en tilstand, som er fysiologisk grundet. Tilstanden opstår, fordi din krop reagerer på samme måde, som hvis du møder en tiger i junglen. Det er en situation, hvor man vil føle angst og trang til at kæmpe eller flygte, og hvor din krop danner adrenalin og ephrine, som har stor indflydelse på hjerte - og vejrtrækningssystemet.

Symptomer

Personer med eksamensangst oplever en eller flere af følgende symptomer i forbindelse med eksempelvis eksamener, oplæg og præsentationer:

 • Høj puls
 • Hjertebanken
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Kvælningsfornemmelser
 • Svimmelhed
 • Prikken i hænder og fødder
 • Rødmen
 • Øget svedtendens
 • Rysten
 • Hukommelsessvigt
 • Uro
 • Rastløshed
 • Tør mund
 • Kvalme
 • Uro i maven
 • Søvnbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Uvirkelighedsfølelse

Alle reaktioner som gør, at din performence i eksamens- og & præstationssituationer bliver kraftigt forringet og at du ikke får udnyttet dit fulde potentiale.

Mange studerende med eksamensangst lider af perfektionisme og dermed ofte også af præstationsangst. Det vil sige, at man stiller ekstremt høje krav til sig selv i alle sammenhænge, og derved bliver risikoen for at mislykkes større, hvilket øger angsten. Bag perfektionisme skjuler sig ofte en lav selvfølelse og en manglende selvtillid.

Kort om den biologiske baggrunden for eksamensangst

Er du klar til kamp - eller går du i forsvar - når du går til eksamen?

Det er dine urinstinkter, der spiler dig et puds, når du går til eksamen. Det, der skulle være en naturlig reaktion i din krop, bliver i stedet din modspiller. Din krop går i forsvar og gør sig klar til enten fysisk kamp eller flugt.

Eksamensangst er, som når et dyr føler sig truet – og det er helt naturligt

Vores hjerne har gennem årtusinder opbygget evnen til at forsvare sig. Hjernen reagerer, som den har lært, når den registrerer fare. Faktisk reagerer hjernen i en eksamenssituation, som hvis du mødte en tiger i junglen. En naturligt og vigtig overlevelsesevne. Men det er din tanke, der afgør, om du vil flygte, eller om du vil tage kampen op.

Det sker der, når du bliver ramt af eksamensangst

 1. Hjernen oplever en fare og sender signal til binyrerne
 2. Binyrerne udskiller adrenalin
 3. Aqdrenalinet bevirker, at du får mere energi til rådighed
 4. Adrenalin og noradrenalin nedbryder glykogen i leveren og vores muskler
 5. Det får leverceller til at frigive glukose som stimulerer frigivelsen af fedtsyrer fra fedtceller
 6. Glukosen og fedtsyrerne cirkulerer i blodet og virker som `benzin` i kroppen (Energi).
 7. Iltoptagelsen øges.
 8. Pulsen stiger og bronchiolerne i vores lunger udvides
 9. Binyrerne udskiller kortisol, der påvirker dit blodtryk og din hukommelse

Alt dette har til formål at reducere blodtilførslen i huden, fordøjelsessystemet og nyrerne, så blodtilførslen i stedet kan øges i hjertet, hjernen og musklerne. Dyret i os er nu klar til fysisk kamp. Kroppen er i forsvar. Og du er i stress.

Kilder: ”Biology” af Campbell, ninth edition

Det får du:

 • Indledende samtale
 • 4-5 coaching sessions
 • mindfullness træning (at ændre den relation man har til sine tanker og følelser)
 • træning gennem vejledt meditation

Et forløb strækker sig over min. fem timer

Kognitiv coaching er en løsningsfokuseret coaching, og det er den eneste coachingform, som er evidensbaseret. Det vil sige, at metodens effektivitet er understøttet af konkrete undersøgelsesresultater.

Pris 4.800 kr. + moms